บริการเช่าพื้นที่ เว็บโฮสติ้ง DirectAdmin

WP-1950
1,950 / ปี
เหมาะสำหรับ WordPress + WooCommerce
1 Domain Name
5 Emails Address
1 Database
Unlimited Bandwidth
SSD Disk Space 2 GB
PHP5.6 - PHP7 Opcache
Nginx / Zend Opcache / Memcached
DirectAdmin
Free Let's Encrypt SSLs
Softaculous Autoinstaller
order now
WP-3950
3,950 / ปี
เหมาะสำหรับ WordPress + WooCommerce
3 Domain Name
5 Emails Address
3 Database
Unlimited Bandwidth
SSD Disk Space 5 GB
PHP5.6 - PHP7.2
Nginx / Zend Opcache / Memcached
DirectAdmin
Free Let's Encrypt SSLs
Softaculous Autoinstaller
order now